EURONET 50/50 MAX
v číslech

525

Základních škol ze

13

zemí Evropy implementuje metodologii 50/50

 

98 891

žáků a

7 038

učitelů se zavázalo ke snaze uspořit alespoň

8%

spotřebované energie ve svých školách

109

evropských měst a obcí používá nástroje 50/50 a

84

Z nich se podílí na našich školeních

 

56

obcí a měst rozšířilo akce 50/50 do dalších veřejných budov

 

155

lokálních strategií a

26

vzdělávacích strategií zahrnuje koncept 50/50

41

iniciativ na úrovni Evropské unie podporuje síť 50/50

 

29

projektových pozorovatelů sleduje projekt a aktivity s projektem spojené

 

408

místních, regionálních a vnitrostátních orgánů bylo kontaktováno za účelem zakomponování konceptu 50/50 do jejich strategií

 

797

osob se podílí na propagačních a informačních akcích

S radostí vám můžeme oznámit, že projekt EURONET 50/50 MAX byl oficiálně spuštěn v průběhu schůze tohoto projektu a v průběhu zahajovací konference v Bruselu ve dnech 13. a 14. května.

Konference projektu 50/50 nazvaná „Podpora a zplnomocnění uživatelů k úspoře energie na školách a veřejných budovách“ zaměřené na zviditelnění výsledků prvního EURONET 50/50 projektu a na rozšíření koncepce 50/50 mezi další evropské instituce. Celá akce začala prezentací členů Evropské Komise (představitelé EACI, kteří řídí program nazvaný INTELLIGENT ENERGY PROGRAMME a dále představitelé DG Education and Culture) a členů kanceláře starosty, kteří zdůraznili přispění tohoto projektu k aktivitám zabývajících se Evropským klimatem a šetřením energie.

Tato konference také umožnila dozvědět se něco o minulých zkušenostech a úspěších spojených se zaváděním koncepce 50/50.Velmi pěkné motivující prezentace předvedli reprezentanti města Hamburk (první město, které použilo tuto 50/50 metodiku) dále představiteli rady města Cornellà a jedné finské školy ( Länsimetsän koulu). Tato konference poskytla všem účastníkům šanci být oficiálně informován a spuštění druhého kola projektu EURONET 50/50 nazvaného EURONET 50/50 MAX. Tento nový projekt bude dosahovat ještě lepších výsledků zapojením 500 nových škol do sítě 50/50 a testováním konceptu 50/50 v jiných veřejných budovách.

Tato konference byla doprovázena setkáním partnerů tohoto projektu, kde se diskutovalo o budoucích úkolech a výsledcích, které by se měly realizovat na Evropské a národní úrovni .