EURONET 50/50 MAX
lukuina

525

Ala- ja yläkoulua

13

Euroopan maasta toteuttaa 50/50 -metodia

98 891

oppilasta ja

7 038

opettajaa työskentelee säästääkseen vähintään

8%

koulunsa käyttämästä energiasta

109

Euroopan kuntaa käyttää 50/50 –työkaluja ja

84

niistä osallistuivat koulutustilaisuuksiimme

56

kuntaa laajentaa 50/50 –toimintaa myös muihin julkisiin rakennuksiin

155

paikallista strategiaa ja

26

opetusstrategiaa sisältävät 50/50 -konseptin

41

EU-tason aloitetta tukee 50/50 -verkostoa

29

projektitarkkailijaa seuraa säännöllisesti projektia ja sen aktiviteetteja

408

paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen viranomaiseen otettiin yhteyttä 50/50 –konseptin sisällyttämiseksi niiden strategioihin

797

henkilöä on osallistunut 50/50 –hankkeen tiedotustilaisuuksiin

Voimme ilolla todeta, että EURONET MAX 50/50 -projekti käynnistettiin virallisesti projektitapaamisen ja Brysselissä järjestetyn avoimen konferenssin yhteydessä 13.-14.5. 2013.

50/50 -konferenssi kantoi nimeä Käyttäjien kannustaminen ja valtuuttaminen energian säästöön kouluissa ja julkisissa rakennuksissa, ja sen tavoitteena oli ensimmäisen EURONET 50/50 -projektin tuloksista tiedottaminen sekä tietoisuuden lisääminen 50/50 -konseptista eurooppalaisissa järjestöissä. Tapahtuman aloittivat esitelmillään Euroopan Komission edustajat  (EACIn edustajat, jotka hallinnoivat Intelligent Energy Europe -ohjelmaa sekä edustajat DG Koulutus- ja kulttuurijaostosta) ja Kaupunginjohtajien energia-ja ilmastosopimuksen jäsenet. Esitelmät korostivat projektin osuutta Euroopan ilmasto-ja energiatavoitteiden saavuttamisessa.

Konferenssi mahdollisti myös 50/50 -konseptin käyttöönottoon liittyvien kokemusten ja onnistumisten tarkastelun. Kannustavia esitelmiä pitivät Hampurin kaupunki (ensimmäinen 50/50 menetelmää käyttänyt kaupunki!), Cornellán kunta sekä eräs suomalainen koulu (Länsimetsän koulu Vaasasta). Konferenssi tarjosi myös mahdollisuuden tiedottaa virallisesti EURONET 50/50 -projektin uuden version, EURONET 50/50 MAXin, käyttöönotosta. Uusi projekti tulee saavuttamaan jopa edellistä projektia parempia tuloksia, sillä sen myötä 50/50 -verkostoon liitetään 500 uutta koulua sekä muita julkisia rakennuksia.   

Konferenssin yhteydessä järjestettiin projektipartnereiden tapaaminen, jossa keskusteltiin tulevaisuuden tehtävistä ja tuloksista, jotka on määrä saavuttaa niin kansallisella kuin Euroopankin tasolla.