EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose
Jūsų pagrindinės užduotys 50/50 projekte:
  • Sutarties pasirašymas su mokyklos / kitos paskirties visuomeninio pastato atsakingu asmeniu (direktoriumi) dėl 50/50 metodikos įgyvendinimo
  • Asmenų, atsakingų už 50/50 įgyvendinimą, parinkimas, kurie rems mokyklas / pastato naudotojus savo darbu ir stebės jų veiklą ir rezultatus
  • Mokyklų / kitų visuomeninės paskirties pastatų parinkimas dalyvavimui projekte
  • Duomenų, būtinų energijos ir finansiniams sutaupymams apskaičiuoti (atsiradusiems mokiniams ir kitiems pastato vartotojams įdiegus energijos taupymo priemones) surinkimas
  • Energijos ir piniginių sutaupymų, pasiektų įdiegus projektą, apskaičiavimas.
  • 50% pasiektų sutaupymų išmokėjimas mokyklos / kitos visuomeninės paskirties pastato atstovui!
  • Skleisti informaciją apie mokyklų / kitos paskirties visuomeninių pastatų pasiekimus savivaldybės ribose ir už jų.