EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose

Educational guidebook for caretakersOur new guidebook entitled “How to handle the energy team” contains many useful tips how to organise energy tour around the school building and to help children analyze energy situation of their school. The publication is addressed to school caretakers who play very important role in the 50/50 project. As they best know the building, its energy system and appliances in use, they can help students find out how and where energy is used at school, as well as support them in implementation of energy-saving measures.

In the publication the caretakers will find guidelines how to organise the work with the energy team, how to prepare energy review of the school building, how to communicate with children and how to thoroughly discuss all energy sources used at school and necessary to its normal operation. The guidebook will also help caretakers to prepare for the possible questions raised by the pupils.

Although the guidebook is addressed to caretakers, also the teachers involved in the 50/50 project are invited to read the document. They will find here many useful information which they can use during their work with children, including information about model, low-cost energy-saving measures and modern technological solutions for clean and efficient energy production. It is worth to discuss them with students to increase their knowledge about energy production and consumption, however it should be remembered that bigger energy-related investment are not included in the EURONET 50/50 MAX project.