EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose

 

Mokytojai ir mokiniai iš Pradinės ir Vidurinės Mokyklos Časlavice (Vysočinos regionas) nusprendė, kad labai svarbu užtikrinti projekto sklaidą ir tęstinumą ateities mokiniams. Todėl, viena iš jų užduočių yra energijos žinių ir patirties perdavimas jaunesniems mokiniams. Devintos klasės mokiniai (15 metų amžiaus), kurie baigia mokyklą mokslų metų pabaigoje, dalinasi sukaupta patirtimi EURONET 50/50 MAX projekte su jaunesniais mokiniais (10 metų amžiaus), aiškindami jiems apie Energetikos komandos veiklas ir demonstruodami kaip veikia matavimo prietaisai. Šios „pamokos“ pabaigoje, jie pakvietė jaunesnius mokinius į Energetikos komandos susitikimą. Susidomėję energetika mokiniai, lieka su Energetikos komanda. Mokinių dalijimasis patirtimi prižiūrint bet ne prisidedant mokytojams yra geriausias būdas kurti ryšius ir skatinti naujus mokinius prisidėti prie projekto bei dirbti aplinkosaugos klausimais. Ši praktika palaiko mokinių savarankiškumą ir didina jų susidomėjimą energijos efektyvumu. Taigi, pirmiausiai projekto partneris įtraukia ir išmoko mokytojus ir mokinius, kurie vėliau perduoda estafetę naujiems mokiniams, kurie nebuvo įtraukti projekto pradžioje.