EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose

Džiaugiamės galėdami pranešti, kad EURONET 50/50 MAX projektas oficialiai pradėtas Briuselyje gegužės mėn. 13-14 d. projekto įžanginio susitikimo ir atviros konferencijos metu.

50/50 konferencija pavadinimu “Vartotojų skatinimas ir įgaliojimas taupyti energiją mokyklose ir kitos paskirties visuomeniniuose pastatuose“, buvo skirta primojo EURONET 50/50 projekto rezultatus ir sklaidai 50/50 koncepcijos skaidai tarp Europos institucijų. Renginys prasidėjo Europos Komisijos narių pristatymais (Europos Kūrybiškumo ir Naujovių Asociacijos (EACI) atstovai, vykdantys Pažangios Energetikos Europai Programą ir Generalinių Direktoratų (DG) atstovai iš Mokymo ir Kultūros padalinio) ir Merų Pakto Biuro pranešimu, kuris pabrėžė projekto indėlį siekiant Europos klimato ir energetikos tikslų.

Konferencijos metu buvo galima susipažinti su patirtimi ir su 50/50 koncepcijos įgyvendinimu susijusiais pranešimais. Motyvacinius pranešimus skaitė pranešėjai iš Hamburgo (miesto, kuris pirmasis adaptavo 50/50 metodiką), Cornellà Tarybos ir Suomijos mokyklos (Länsimetsän koulu). Konferencija suteikė puikią galimybę oficialiai pristatyti ir pradėti antrąjį EURONET 50/50 projektą, kuriam suteiktas pavadinimas EURONET 50/50 MAX. Naujasis projektas pasieks dar geresnių rezultatų įtraukdamas į 50/50 tinklą 500 naujų mokyklų ir išbandys 50/50 koncepciją kituose visuomeninės paskirties pastatuose.

Konferenciją užbaigė projekto partnerių susitikimas, kurio metu jie aptarė ateities užduotis ir rezultatus, pasiektus europiniame ir nacionaliniame lygmenyje.