EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

FacebookWe are pleased to announce that now you can follow our activities, as well as activities and achievements of schools and other public buildings involved in the 50/50 Network, on Facebook. Join us not only to learn from the others but also to share your valuable experience and opinions!

There are over 500 schools, 60 municipalities and 48 other public buildings already involved in the EURONET 50/50 MAX project. Each of them has its own experience in energy education, energy saving and working with the energy teams. Use the opportunity to learn from them, get inspired by them and also share your own achievements, best practices and useful tips!
Link to our English Facebook profile is following: https://www.facebook.com/EURONETMAX

You may also follow country-level disputes on national Facebook profiles administered by EURONET 50/50 MAX partners. They can be accessed from different language versions of this website.

Once again, we would like to invite you to join our energy-saving community!