EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

Educational guidebook for caretakersOur new guidebook entitled “How to handle the energy team” contains many useful tips how to organise energy tour around the school building and to help children analyze energy situation of their school. The publication is addressed to school caretakers who play very important role in the 50/50 project. As they best know the building, its energy system and appliances in use, they can help students find out how and where energy is used at school, as well as support them in implementation of energy-saving measures.

In the publication the caretakers will find guidelines how to organise the work with the energy team, how to prepare energy review of the school building, how to communicate with children and how to thoroughly discuss all energy sources used at school and necessary to its normal operation. The guidebook will also help caretakers to prepare for the possible questions raised by the pupils.

Although the guidebook is addressed to caretakers, also the teachers involved in the 50/50 project are invited to read the document. They will find here many useful information which they can use during their work with children, including information about model, low-cost energy-saving measures and modern technological solutions for clean and efficient energy production. It is worth to discuss them with students to increase their knowledge about energy production and consumption, however it should be remembered that bigger energy-related investment are not included in the EURONET 50/50 MAX project.