EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

Par aktīvu dalību projektā, ieinteresētību un motivāciju  internātpamatskolas skolotāja,direktora vietniece audzināšanas jautājumos Baiba Rosvalde vinnēja projekta ietvaros Liepājas skolu Enerģijas vienību organizētā konkursā specbalvu  - Braucienu uz projekta EURONET 50/50max noslēguma konferenci Briselē 14.-16.martā.

20160405 111550

Konferencē arī piedalījās Liepājas domes "Īpašuma departamenta vadītāja vietnieks Mārtiņš Tīdens.

2016 03 15 14.06.35

Pasākuma programmā bija projekta partneru un pašvaldību pārstāvju prezentācijas par metodikas 50/50  pielietošanas veiksmīgajiem  piemēriem un grūtībām, kuras bija jāpārvar ieviešanas procesā. Uzstājās arī programmas Intelligent Energy Europe darbinieki, skarot enerģijas ekonomijas tēmas Eiropas Komisijas skatījumā. 

Dalībnieki piedalījās "Brainstorm" sesijā par metodikas 50/50 izmantošanas perspektīvām .
 Bija arī iespēja iepazīties ar pilsētas brīnišķīgo arhitektūru un Briseles slavenāko objektu - tehnisko brīnumu Atomiumu - 1958. gada Pasaules izstādes simbolu.

Atomium brussel