EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

 

20140218 144556

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar „Rīgas Menedžeru skolu” un četrām Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm piedalās projektā „IntelligentEnergy – Europa „Euronet 50/50””. Projektā iesaistījusies Slokas pamatskola, Vaivaru pamatskola, Ķemeru vidusskola un Pumpuru vidusskola.

Projekts „Euronet 50/50”ir radies, balstoties uz Vācijas pieredzi par enerģijas patēriņasamazināšanu un zināšanu palielināšanu energoresursu taupīgai izmantošanai, lai mazinātu energoresursu patēriņa kaitīgo ietekmi uz vidi.

Projektā paredzēts sadarbībā ar Rīgas Menedžeru skolu organizēt seminārus mācību iestādēs, sniedzot  praktisku informāciju par siltuma, elektrības, ūdens un atkritumu izmantošanas taupīgiem risinājumiem, lai mainītu viņu attieksmi pret enerģijas patēriņu un rīcību.

Iegūstot zināšanas par energoresursu saudzīgu izmantošanu, var ietaupīt līdz pat 10 % no kopējiem patēriņa izdevumiem. Rezultātā gada laikā ieekonomētā siltuma enerģijas, elektrības, ūdens, atkritumu izvešanas izdevumu summa tiek sadalīta divās daļās: 50 % izlietojumam pēc izglītības iestādes ieskatiem un 50 % pašvaldības budžetā kā līdzekļu ekonomija.

Rīgas Menedžeru skola sadarbībā ar „Latvenergo” Energoefektivitātes centru 18.februārī organizējamācību ievada semināru projekta dalībniekiem – tā sauktajām enerģijas grupām 10–12 dalībnieku sastāvā no katras skolas. Šīs skolēnu grupas būs enerģijas taupīšanas pasākumu galvenie virzītāji savā skolā. Enerģijas grupas galvenie uzdevumi ir apgūt projektā piedāvāto informāciju par enerģiju un tās ekonomijas iespējām, veikt skolas kā resursu tēriņa objekta apgaitu, informēt visu skolas kolektīvu par projekta pasākumiem, būt iniciatoram energotaupības darbībās un galvenajam padomniekam skolai pašvaldības piešķirto līdzekļu izlietošanā, kasveido 50% no iegūtiem energotaupības aktivitāšu rezultātā.

Seminārātika stāstīts par enerģiju ka eksistences un attīstības pamatu, ekoloģiju, klimata pārmaiņām un cilvēces rīcībā esošiem resursiem. Informācijā bija uzsvērtas katra sabiedrības locekļa, arī skolēna, iespējas rīkoties tā, lai šo resursu pietiktu arī nākamajāmpaaudzēm. Seminārā praktiskajā daļā skolēni apguva dažādas iespējas, kā var ekonomēt enerģiju un ūdeni kā skolā, tā arī savās mājās.

Projekta īstenošanas divu gadu laikā, un noteikti arī pēc tam, katra skola varēs dot savu ieguldījumu  pret globālo sasilšanu,vienlaikus ekonomējot savus finanšu līdzekļus.

 

20140218 144626

 

Ieva Peimane, Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa                                                    

Euronet50

Projekta publicitātes foto

Semināra dalībnieki, tā sauktās enerģijas grupas,būs enerģijas taupīšanas pasākumu galvenie virzītāji savā skolā.