EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

20140409 150151`20140409 150228

Slokas pamatskolas skolēni   Jūrmalas Bērnu un  jauniešu interešu centrā

Izmantojot iespēju iepazīties ar enerģijas ekonomijas pasākumu mēraparatūru   Slokas pamatskolas bērni , kuri piedalījās ikgadēja centra organizētā konkursā „Vides erudīts 2014.”,  apmeklēja centra tehnisko kabinetu un, skolotājas Ivetas Kravinskas vadībā, iepazinās ar apgaismojuma un temperatūras mērinstrumentiem.

20140409 150303