EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Poradnik_dla_szkolnych_woznych_i_administratorow_budynku_szkoly.pngWiele przydatnych wskazówek dotyczących tego, jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc uczniom w poznaniu jej sytuacji energetycznej znajdą Państwo w nowym poradniku projektu EURONET 50/50 MAX. Poradnik ten jest przeznaczony przede wszystkim dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku szkoły, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w projekcie 50/50 - jako osoby najlepiej znające budynek szkoły, jego system energetyczny i wykorzystywane urządzenia są w stanie pomóc uczniom zbadać, jak i gdzie w szkole jest wykorzystywana energia, jak również pomóc im we wdrożeniu energooszczędnych rozwiązań.

Woźni i administratorzy techniczni budynków szkolnych znajdą tu porady, jak zorganizować pracę ze szkolnym zespołem ds. energii, w tym jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły, jak skutecznie komunikować się z dziećmi oraz jak dokładnie omówić wszystkie rodzaje/źródła energii wykorzystywane w szkole i potrzebne do jej normalnego działania. Poradnik pomoże też przygotować się na ewentualne pytania ze strony uczniów.

Do lektury poradnika zapraszamy również nauczycieli zaangażowanych w projekt, którzy znajdą tu wiele przydatnych informacji, które mogą wykorzystać podczas pracy z dziećmi, w tym informacje na temat przykładowych, niskonakładowych środków oszczędzania energii oraz nowoczesnych rozwiązań technologicznych służących jak najczystszej i najefektywniejszej produkcji energii, które można omówić z członkami szkolnego zespołu ds. energii, aby poszerzyć ich wiedzę na ten temat. Warto o nich wiedzieć i pamiętać, choć sam projekt EURONET 50/50 MAX nie obejmuje większych inwestycji.