EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Miło nam poinformować, iż rozstrzygnięty został konkurs na gry i zabawy edukacyjne projektu EURONET 50/50 MAX! Na konkurs zostało nadesłane ponad 200 niezwykle ciekawych i różnorodnych prac, których autorzy wykazali się ogromną kreatywnością i inwencją. Jury konkursu wnikliwie oceniło wszystkie prace biorąc pod uwagę ich zgodność z tematyką projektu, oryginalność, zaangażowanie uczniów w ich przygotowanie oraz estetykę wykonania. Zadanie wyboru najlepszych spośród tylu doskonałych prac było bardzo trudne. Ostatecznie jury wybrało 3 zwycięskie prace oraz wyróżniło 7 gier i zabaw. Wyniki konkursu zamieszczamy poniżej:

Laureaci konkursu oraz wyróżnieni otrzymają atrakcyjne nagrody i pamiątkowe dyplomy. Wkrótce na stronie projektu pojawi się nowa zakładka, w której zamieszczone zostaną najciekawsze prace konkursowe – nie tylko te nagrodzone.

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy i gratulujemy doskonałych prac!