EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Wdrażanie metodologii 50/50 w cypryjskich szkołach nabiera rozpędu. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego, tj. w kwietniu i maju 2015 r., CEA zorganizowała spotkania z przedstawicielami 9 szkół podstawowych biorących udział w projekcie. W ich trakcie dokładnie omówiono zadania stojące przed szkołami i powołanymi w nich zespołami ds. energii, a nauczyciele uzyskali wiele przydatnych wskazówek dotyczących pracy z dziećmi. Otrzymali oni także zestawy materiałów i narzędzi edukacyjnych (tzw. e-packi), które mają im pomóc w realizacji projektu. W skład zestawu wchodzą poradniki („Oszczędzanie energii w szkołach” i „Projekt 50/50 krok po kroku”), urządzenia pomiarowe, czapeczki i t-shirty z logo projektu, broszurka ze scenariuszami lekcji, gra planszowa oraz naklejki i plakaty ze wskazówkami, jak oszczędzać energię.

 

Bezpośrednio w projekt zaangażowanych jest 40 nauczycieli i 136 uczniów, lecz jego oddziaływanie ma o wiele szerzy zakres -szacuje się, że pośrednio działaniami projektowymi objęte jest aż 1 900 osób! W spotkaniach tematycznych udział wzięli dyrektorzy i nauczyciele koordynujący projekt, a w niektórych przypadkach także uczniowie z powołanych w szkołach zespołów ds. energii. Przedstawiciele CEA dokładnie objaśnili uczestnikom, na czym polega metodologia 50/50 i jak realizować kolejne jej kroki, a także jak używać otrzymanych urządzeń pomiarowych. Omówili oni również zawartość broszurki edukacyjnej i przygotowane scenariusze lekcji, aby nauczycielom było łatwiej pracować z tymi materiałami. Przed spotkaniem szkoły zostały poproszone o zebranie i przygotowanie rachunków za energię elektryczną i cieplną, które później zostaną wykorzystane do wyliczenia oszczędności energii uzyskanych dzięki wysiłkom podjętym przez zespoły ds. energii.

Poproszeni o opinię nauczyciele bardzo pozytywnie wypowiedzieli się na temat projektu, co dobrze rokuje na przyszłość! Podkreślili oni, że otrzymane zestawy materiałów i narzędzi edukacyjnych znacznie ułatwią im pracę z dziećmi. Uczniom natomiast bardzo podobały się urządzenia pomiarowe, plakaty i inne otrzymane gadżety. Dzięki spotkaniom i zorganizowanym w ich ramach prezentacjom i dyskusjom dyrektorzy i nauczyciele lepiej poznali metodologię 50/50 i zobowiązali się zaangażować całą społeczność szkolną we wspólny wysiłek na rzecz ograniczenia zużycia energii.