EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Čáslavicach (region Wysoczyna) za bardzo ważne uważają możliwie jak najszersze rozpowszechnienie idei oszczędzania energii oraz zapewnienie kontynuacji działań podjętych przez zespół ds. energii przez następnych uczniów. Dlatego też jednym z zadań członków zespołu jest przekazanie wiedzy na temat energii oraz doświadczeń zdobytych w trakcie realizacji projektu EURONET 50/50 MAX swoim młodszym kolegom i koleżankom. Uczniowie dziewiątej klasy (15 lat), którzy pod koniec semestru letniego opuszczą szkołę, odwiedzają młodsze klasy (dzieci w wieku ok. 10 lat) i opowiadają im o swojej pracy w zespole, podejmowanych działaniach na rzecz zbadania i ograniczenia zużycia energii, jak również demonstrują wykorzystywane przez siebie urządzenia pomiarowe. Pod koniec tych „lekcji”, starsi uczniowie zapraszają młodszych do udziału w jednym ze spotkań zespołu ds. energii. Młodsi uczniowie przychodzą z wizytą i zwykle już zostają. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami - odbywająca się pod nadzorem, ale bez bezpośredniego zaangażowania nauczycieli - jest najlepszym sposobem na nawiązanie nowych relacji oraz zachęcenie nowych uczniów do włączenia się w projekt i zainteresowania tematem ochrony środowiska. Działanie to wspiera niezależność uczniów oraz pomaga zaszczepić w nich ideę efektywności energetycznej i oszczędzania energii.

Tak więc, najpierw partnerzy projektu uczą i angażują nauczycieli, którzy swoją wiedzę i doświadczenie przekazują uczniom, a ci z kolei przekazują pałeczkę swoim młodszym kolegom, którzy nie brali udziału w projekcie od samego początku.