EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Mamy przyjemność poinformować, iż w dniach 13-14 maja 2013 roku w Brukseli (BE) miała miejsce oficjalna inauguracja projektu EURONET 50/50 MAX, który ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50 w 500 szkołach i ok. 50 innych budynkach publicznych z 13 krajów UE.

13 maja odbyła się konferencja zatytułowana „Pobudzanie oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych”, której celem było rozpowszechnienie rezultatów poprzedniej edycji projektu oraz promocja koncepcji 50/50 wśród europejskich instytucji. Konferencja rozpoczęła się wystąpieniami przedstawicieli Komisji Europejskiej – Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji, która prowadzi program IEE, oraz Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury. Po nich głos zabrał przedstawiciel Biura Porozumienia Burmistrzów, który podkreślił wkład projektu w realizację celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej.

Ponadto uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z dotychczasowymi doświadczeniami i osiągnięciami związanymi z realizacją koncepcji 50/50. Niezwykle motywujące prezentacje wygłosili przedstawiciele miasta Hamburg (pierwsze miasto, które wdrożyło w szkołach metodologię 50/50!), miasta Cornellà oraz fińskiej szkoły (Länsimetsän koulu) uczestniczącej w pierwszej edycji projektu EURONET 50/50. Podczas konferencji oficjalnie ogłoszono również rozpoczęcie drugiej edycji projektu, tym razem o akronimie EURONET 50/50 MAX. Cele nowego projektu są jeszcze bardziej ambitne, gdyż w realizację koncepcji 50/50 zaangażowane zostanie aż 500 nowych szkół z 13 krajów UE. Oprócz tego metodologia 50/50 zostanie przetestowana w innych budynkach publicznych.

Po konferencji, w dniu 14 maja 2013 roku, odbyło się pierwsze spotkanie partnerów projektu, podczas którego dyskutowali oni na temat przyszłych działań oraz rezultatów, które będą starali się osiągnąć na szczeblu europejskim i krajowym.