EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

6W dniach od 10 lutego do 18 lutego 2014 r. pracownicy Biura Inżyniera Miejskiego: Aneta Myga i Artur Jacewicz przeprowadzili przeglądy energetyczne w częstochowskich szkołach uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX. 

 

  

 

Wizyta w każdej ze szkół składała się z trzech części:

  • pierwszą częścią było spotkanie w salach lekcyjnych, podczas którego zaprezentowano uczniom i ich opiekunom założenia projektu EURONET 50/50 MAX. Uczestnicy prelekcji dowiedzieli się, jak krok po kroku wdrożyć metodologię 50/50 i włączyć całą społeczność szkolną w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii. Wprowadzono też uczniów w tematykę ochrony klimatu, oszczędzania energii elektrycznej, cieplnej oraz wody w szkole i w domu.
  • po prelekcji już tylko zespół ds. energii, któremu towarzyszyli nauczyciel - opiekun zespołu, szkolny konserwator oraz przedstawiciele Biura Inżyniera Miejskiego, zwiedził węzeł ciepłowniczy oraz zapoznał się z systemem grzewczym funkcjonującym w każdej ze szkół.
  • na zakończenie spotkania uczniowie wykonywali pomiary temperatury i natężenia światła w wybranych pomieszczeniach szkolnych za pomocą termometru i luksomierza otrzymanych w ramach projektu EURONET 50/50 MAX.

Lista częstochowskich szkół uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX, w których zostały przeprowadzone przeglądy energetyczne

Prezentacja wykonana przez SP nr 31 w Częstochowie