EURONET 50/50 MAX
v številkah

525

osnovnih in srednjih šol iz

13

evropskih držav je implementiralo 50/50 metodologijo

98 891

učencev in

7 038

učiteljev si je zadalo cilj, da prihranijo vsaj

8%

energije, ki jo porabijo na šoli

109

evropskih občin uporablja orodje 50/50

84

od njih je sodelovalo na naših izobraževalnih dogodkih

56

občin je dejavnost 50/50 razširilo tudi na druge javne stavbe

155

lokalnih strategij in

26

izobraževalnih strategij vključuje koncept 50/50

41

pobud na ravni EU podpira mrežo 50/50

29

projektnih opazovalcev redno sledi projektu in aktivnostim

408

lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti je bilo pozvanih, da v svoje strategije vključijo koncept 50/50

797

ljudi je sodelovalo v 50/50 promocijskih dogodkih

 V septembru je v Rigi potekal peti projektni sestanek, na katerem so partnerji projekta Euronet 50/50 MAX predstavili energetske prihranke, ki so jih dosegle šole v njihovi državi. 30 osnovnih šol, ki je vključenih v projekt Euronet 50/50 MAX v Sloveniji in ki jih koordinira partner Zavod Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), je v letu 2014 pridno varčevalo in doseglo več kot spodbudne prihranke pri rabi energije. KSSENA je s pomočjo Euronet orodjaizračunala, da so slovenske šole zgolj v enem letu rabo energije znižale kar za 5,8 %! Povprečen prihranek na šolo je tako znašal več kot 22.000 kWh energije in skoraj 2.450 €. Še bolj spodbuden podatek je, da so v preteklem letu v naše okolje šole izpustile skupno kar 234 ton toplogrednih plinov manj. Bravo in čestitke!

Leto 2015 je že skoraj pri koncu in prepričani smo, da so učenci tudi v tem letu vestno varčevali z energijo. Prihranke bomo izračunali v začetku leta 2016, aprila naslednje leto pa se bo projekt Euronet 50/50 MAX tudi zaključil. Pred tem bo KSSENA učence vseh šol povabila na veliko družabno srečanje z zabavno-izobraževalnim programom, kjer bomo skupaj proslavili naša prizadevanja. 

 

 

Prihranki slovenskih šol