EURONET 50/50 MAX
v številkah

525

osnovnih in srednjih šol iz

13

evropskih držav je implementiralo 50/50 metodologijo

98 891

učencev in

7 038

učiteljev si je zadalo cilj, da prihranijo vsaj

8%

energije, ki jo porabijo na šoli

109

evropskih občin uporablja orodje 50/50

84

od njih je sodelovalo na naših izobraževalnih dogodkih

56

občin je dejavnost 50/50 razširilo tudi na druge javne stavbe

155

lokalnih strategij in

26

izobraževalnih strategij vključuje koncept 50/50

41

pobud na ravni EU podpira mrežo 50/50

29

projektnih opazovalcev redno sledi projektu in aktivnostim

408

lokalnih, regionalnih in nacionalnih oblasti je bilo pozvanih, da v svoje strategije vključijo koncept 50/50

797

ljudi je sodelovalo v 50/50 promocijskih dogodkih

Z veseljem vam sporočamo, da so se v okviru projekta EURONET 50/50 MAX z otvoritveno konferenco in s prvim projektnim sestankom, 13. in 14. maja v Bruslju, tudi uradno začele izvajati projektne aktivnosti.

Namen prve konference z naslovom »Spodbujati in ozaveščati uporabnike o energetskih prihrankih v šolah in drugih javnih zgradbah«, je bil predstaviti rezultate prvega EURONET 50/50 projekta in spodbuditi evropske inštitucije k uporabi omenjenega koncepta. Najprej je bil projekt predstavljen s strani predstavnika Evropske komisije (predstavniki EACI, ki vodijo program Inteligentna Energija za Evropo in DG Izobraževanje in Kultura), nato pa je bila predstavljena tudi organizacija Konvencija županov, ki je poudarila pomemben prispevek projekta k doseganju klimatskih in energetskih ciljev Evropske unije.

Konferenca je prav tako ponudila priložnost predstaviti dosedanje izkušnje pri implementaciji koncepta 50/50. Motivacija za sodelovanje je bila še dodatno podprta s prezentacijo predstavnikov mesta Hamburg (prvo mesto, ki se je odločilo za uporabo koncepta 50/50), mestnega sveta Cornella in ene od že sodelujočih finskih šol (Länsimetsän koulu). Konferenca je bila hkrati dobra priložnost za začetek druge faze projekta EURONET 50/50 z nazivom EURONET 50/50 MAX. Nov projekt ima še večji potencial za uspeh, saj bo v mrežo 50/50 vključenih kar 500 šol, koncept 50/50 pa bo testiran tudi v drugih javnih zgradbah.

Skupaj s konferenco se je odvil tudi prvi projektni sestanek na katerem so si partnerji zastavili nadaljnje naloge in cilje na nacionalni in evropski ravni, ki jih želijo doseči v okviru projekta.