EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Wprowadzenie uczniów w tematykę ochrony klimatu i oszczędzania energii jest jednym z najważniejszych etapów realizacji projektu EURONET 50/50 MAX. Członkowie zespołu ds. energii a także pozostali uczniowie podczas lekcji i zajęć dodatkowych zdobywają wiedzę na temat form energii, zmian klimatycznych, efektu cieplarnianego, oszczędności energii i wody, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Ciekawych i skutecznych sposobów na podniesienie świadomości ekologicznej uczniów jest wiele. W niniejszym artykule jako przykład prezentujemy projekt pn. „Odpowiedzialny konsument, czyli jak człowiek gospodaruje zasobami energii i wody oraz odpadami” realizowany w Szkole Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie.

Aby zaangażować w działania projektu EURONET 50/50 MAX większą liczbę uczniów, jego koordynator w Szkole Podstawowej nr 5, Pani Marzena Myszakowska zaproponowała w ramach zajęć z przyrody realizację zagadnień ekologicznych metodą wykorzystywaną w tym projekcie.

We wrześniu br. uczniowie z klas szóstych zostali podzieleni na zespoły. Każdy z nich miał za zadanie zebrać szczegółowe informacje o wybranym zagadnieniu i przygotować materiały, dzięki którym podczas lekcji przyrody przedstawią dany problem swoim kolegom z klasy.

W okresie trwania projektu uczniowie mogli korzystać ze wsparcia swojej opiekunki, jednak samodzielnie również radzili sobie doskonale. Po upływie wyznaczonego czasu, podczas zajęć z przyrody każdy zespół zaprezentował efekty swojej pracy na forum klasy. Uczniowie poruszyli ważne problemy, które dotyczą każdego z nas. W tym celu wykorzystali wykonane przez siebie plakaty, fotografie, prezentacje multimedialne, rysunki, itp. Uczniowie prezentowali także różne rodzaje żarówek wykorzystywanych w życiu codziennym oraz worki służące do segregowania odpadów.

Przykładowy podział na zespoły i podstawowe zagadnienia do realizacji:

 • Grupa ds.energii:
  • sposoby pozyskiwania energii,
  • wady i zalety elektrowni wykorzystywanych do produkcji energii
  • sposoby oszczędzania energii
  • wady i zalety różnych rodzajów żarówek oraz zużycie energii przez urządzenia gospodarstwa domowego
 • Grupa ds. odpadów:
  • rodzaje odpadów oraz sposoby ich segregowania
  • zalety recyklingu
  • sposoby ograniczenia ilości odpadów podczas codziennych zakupów
  • prawa i obowiązki konsumentów w postępowaniu z odpadami
 • Grupa ds. wody:
  • rodzaje elektrowni wodnych
  • sposoby oszczędzania wody
  • zużycie wody przez gospodarstwa domowe
  • obszary na świecie, na których występuje niedobór wody

Podczas przygotowywania prezentacji zespoły wykazały się dużą kreatywnością. Uczniowie byli bardzo zadowoleni z takiej formy pracy, a po podsumowaniu okazało się również, że zapamiętali wiele istotnych informacji dotyczących oszczędzania energii i wody oraz gospodarowania odpadami. Projekt uświadomił również uczniom, jak ważne w walce ze zmianami klimatu jest indywidualne podejście oraz aktywność każdego z nas.

 

 Marzena Myszakowska
Koordynator projektu EURONET 50/50 MAX
w Szkole Podstawowej nr 5 w Dzierżoniowie