EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

W dniu 7 października 2014 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyły się 2. warsztaty projektu EURONET 50/50 MAX, poświęcone praktycznym aspektom oszczędzania energii w szkołach i innych budynkach publicznych oraz wdrażania w nich innowacyjnej metodologii 50/50. Warsztaty były skierowane do przedstawicieli samorządów lokalnych i szkół (nauczycieli oraz administratorów technicznych budynków szkolnych) zaangażowanych w projekt, jak również do innych osób zainteresowanych tematyką projektu. Łącznie wzięło w nich udział ponad 150 osób.

Otwarcia spotkania dokonała Pani Maria Stankiewicz, Doradca Dyrektora Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, które koordynuje realizację projektu w Polsce. Pani Stankiewicz krótko przedstawiła działalność Stowarzyszenia oraz zapowiedziała konkurs na najciekawsze gry edukacyjne poświęcone problematyce oszczędzania energii i ochrony klimatu. Do konkursu zaproszone zostały zespoły ds. energii utworzone w szkołach należących do Sieci 50/50, a na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły konkursu i regulamin zostaną wkrótce opublikowane na stronie projektu: www.euronet50-50max.eu.

W kolejnej prezentacji Pani Anna Jaskuła, Dyrektor Biura Stowarzyszenia, przypomniała założenia projektu EURONET 50/50 MAX oraz promowanej w jego ramach metodologii 50/50. Po tym krótkim wprowadzeniu rozpoczęła się część praktyczna, podczas której uczestnikom projektu zaprezentowano nowe narzędzia mające pomóc im w realizacji zadań, jak również udzielono szeregu wskazówek dotyczących organizacji pracy ze szkolnymi zespołami ds. energii oraz możliwości wprowadzenia w szkole energooszczędnych rozwiązań.

Pani Patrycja Płonka, Kierownik Projektu, omówiła internetowy program do liczenia oszczędności energii i oszczędności finansowych osiągniętych przez szkoły uczestniczące w projekcie oraz zademonstrowała jego działanie. Program ten jest bardzo intuicyjny i łatwy w obsłudze, dzięki czemu znacząco ułatwi pracę osób odpowiedzialnych za wyliczenie ww. oszczędności oraz zapewni, że w każdym przypadku zostały one wyliczone zgodnie z przyjętą, wspólną metodologią. Program umożliwia też porównywanie wyników osiągniętych przez różne szkoły – na poziomie gminy, kraju oraz poziomie międzynarodowym.

Następnie Pani Paulina Kozubek, Asystent Projektów, omówiła ważną rolę komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi szkołami zaangażowanymi w proenergetyczne działania oraz przedstawiła Facebooka projektu, dzięki któremu zaangażowane w niego szkoły będą mogły efektywnie komunikować się i współpracować z innymi szkołami z Polski i zza granicy, co może zaowocować nowymi wspólnymi inicjatywami! Pani Agnieszka Nykiel natomiast zaprezentowała stronę internetową projektu Euronet 50/50 MAX, zachęcając do korzystania z niej i zamieszczonych tam materiałów metodologicznych i edukacyjnych, jak również do wykorzystania jej do promocji własnych osiągnięć i dobrych praktyk.

Kolejnym punktem w programie warsztatów była prezentacja Pani Patrycji Płonki na temat praktycznych możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach. Zmiana zachowań uczniów i nauczycieli, drobne naprawy oraz niskonakładowe inwestycje mogą pomóc zaoszczędzić naprawdę sporo energii.

O tym, jak aktywnie i kreatywnie uczniowie podchodzą do tego tematu, opowiedzieli następnie przedstawiciele szkół, które z powodzeniem wdrażają metodologię 50/50: Pani Iwona Dzwolak ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie, Pani Marta Barbasz-Sztajno ze Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej oraz Pan Krzysztof Świerczek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Miechowie. Serdecznie dziękujemy za tak inspirujące prezentacje, pokazujące nie tylko, jak dużo w szkołach dzieje się w kontekście oszczędzania energii i ochrony klimatu, ale i zwracające uwagę na konieczność zaangażowania w te działania także osób spoza szkoły – rodziców, przedstawicieli urzędu miasta i innych partnerów, którzy mogą podzielić się z uczniami swoją wiedzą i doświadczeniami.

Warsztaty zakończyły się specjalną sesją adresowaną do administratorów technicznych budynków szkół / szkolnych woźnych, którzy odgrywają bardzo ważną rolę w szkolnych zespołach ds. energii. Jako osoby najlepiej znające budynek szkoły pomagają oni uczniom zrozumieć, jak w szkole wykorzystywana jest energia i skąd się ona bierze oraz wdrożyć energooszczędne rozwiązania. Pani Anna Jaskuła dokładnie omówiła ich kluczową rolę oraz przekazała kilka praktycznych wskazówek, które pomogą im w pracy z zespołem ds. energii.

Tych z Państwa, którzy nie mieli okazji wziąć udziału w warsztatach, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi w ich trakcie prezentacjami.

Program warsztatów

Poniżej można pobrać w formie plików PDF prezentacje wygłoszone podczas warsztatów:

  1. Działalność Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Maria STANKIEWICZ, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  2. Krótkie przypomnienie założeń projektu i metodologii 50/50, Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  3. Program do liczenia oszczędności energii osiągniętych w szkołach, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  4. Facebook projektu EURONET 50/50 MAX, Paulina KOZUBEK, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  5. Strona internetowa projektu EURONET 50/50 MAX – nowe materiały, możliwość promocji działań szkół uczestniczących w projekcie, Agnieszka NYKIEL, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  6. Praktyczne możliwości ograniczenia zużycia energii w szkołach, Patrycja PŁONKA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”
  7. Działania realizowane w Szkole Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie, Iwona DZWOLAK, Szkoła Podstawowa nr 9 w Dzierżoniowie
  8. Działania realizowane w Szkole Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej, Marta BARBASZ-SZTAJNO, Szkoła Podstawowa nr 32 w Bielsku-Białej
  9. Działania realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Miechowie, Krzysztof ŚWIERCZEK, Szkoła Podstawowa nr 1 w Miechowie
  10. Rola administratorów technicznych budynku szkoły / szkolnych woźnych we wdrażaniu metodologii 50/50, Anna JASKUŁA, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”

Galeria zdjęć: