EURONET 50/50 MAX
u brojevima

525

osnovnih i srednji škola iz

13

Europskih država primjenjuje metodologiju 50/50

98 891

učenika i

7 038

profesora provodi mjere u svrhu uštede barem

8%

energije koja se troši u njihovim školama.

109

Europskih lokalnih i regionalnih samouprava koriste alate 50/50.

84

ih je sudjelovalo na našim edukativnim radionicama.

56

lokalnih i regionalnih samouprava proširilo je aktivnosti i na druge javne zgrade.

155

lokalne strategije i

26

edukativne strategije uključile su 50/50 koncept.

41

inicijativa na razini EU podržava 50/50 Network.

29

promatrača redovno prati projekt i njegove aktivnosti.

408

lokalnih, regionalnih i nacionalnih uprava kontaktirano je u svrhu uključivanja ovog koncepta u svoje strategije.

797

osoba sudjelovalo je na promotivnim i diseminacijskim aktivnostima projekta.
Ukoliko ste predstavnik lokalne i regionalne samouprave koja koordinira i nadgleda provođenja 50/50 projekta u školama i/ili ostalim javnim ustanovama na svom području, u ovoj rubrici pronaći ćete korisne informacije, upute i dokumente koji će vam pomoći u poslu. Također ćete vidjeti kako 50/50 projekt može doprinijeti ostvarivanju lokalnih ciljeva na području klime i energije. Posjetite nas kako biste pratili nove sadržaje koje ćemo za vas dizajnirati.