EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose

Pirmasis 50/50 metodikos įgyvendinimo ciklas yra baigtas ir atėjo laikas įvertinimui! Mes paklausėme mokyklų ir kitų viešųjų pastatų atstovų apie jų patirtis, nuomones ir pasiūlymus ateičiai. Du klausimynai buvo paruošti (mokykloms ir kitiems viešiems pastatams) ir išversti į visas projekto kalbas. Atsiliepimai buvo surinkti elektroninių formų pagalba, kurios reikšmingai supaprastino procesą.

Iš viso 314 mokyklų ir 12 kitų viešųjų pastatų užpildė klausimynus ir atsiliepimai buvo labai teigiami. Dauguma mokyklų manė, kad projektas yra labai įdomus ir naudingas tiek mokiniams, tiek ir mokytojams. Jie tikėjo, kad projektas turi teigiamą poveikį, o pastato naudotojų energijos informuotumas, žinios ir naudojimo įpročiai labai pasikeitė. Tačiau, yra ir iššūkių, kuriuos reikia įveikti. Didžiausias iš jų yra rasti laiko projekto veikloms ir taip labai užimtoje kasdienėje dienotvarkėje. Mokyklų dienos yra pilnos veiksmo, mokymo programos tikslai turi būti įgyvendinti ir taip pat yra kitų. šiuo metu įgyvendinamų. projektų. Taip pat didelis iššūkis, ypatingai didelėse mokyklose, įtraukti, sudominti, informuoti ir aktyvuoti visą mokyklos bendruomenę. Vis dėlto, mokytojai deda daug pastangų, kad sėkmingai įgyvendintų visus 50/50 metodikos žingsnius, nes jie įsitikinę, kad taupyti energiją ir saugoti aplinką yra labai svarbu, ir kad tai vis tiek turėtų būti įtraukta į mokyklos darbotvarkę.

Feedback from schools

Mokyklų patirtis

Kitų viešųjų pastatų patirtys yra šiek tiek panašios. Darbuotojai mėgsta projektą ir tiki, kad jis teigiamai paveiks pastatų energijos suvartojimą, bet ir čia yra problemų. Vėl, vienas didžiausių iššūkių buvo surasti laiko projektui ir skatinti žmones aktyviai dalyvauti. Šiuo atveju, buvo sudėtingiau rasti geriausius būdus taupyti energiją, nei mokyklose. Vertinant bendrai, galima pastebėti, kad kituose viešuose pastatuose projekto įtaka pastato naudotojams nėra tokia stipri kaip mokyklose.
Kai vertinimas buvo atliktas, dauguma mokyklų ir kitų viešųjų pastatų dar nežinojo ar jie sutaupė energijos pirmaisiais įgyvendinimo metais (duomenys reikalingi sutaupymų apskaičiavimui daugelyje šalių dar buvo renkami). Todėl, jie negalėjo to komentuoti, tačiau galutiniame vertinime, planuojamame atlikti 2016 metais, mes gausime informacijos apie kiekybinę projekto įtaką ir apie pasitenkinimą energijos ir piniginiais sutaupymais. Mes taip pat sužinosime kaip mokyklos ir kiti viešieji pastatai panaudojo pinigus, gautus už jų pastangas (pusę sutaupytos sumos). Vis dėl to, svarbiausia vertinimo išvada yra, kad dauguma respondentų tiki jog projektas paveikia energijos naudojimą jų pastatuose ir, kad taip pat paveiks ir ateityje (ilgalaikis poveikis).