EURONET 50/50 MAX
skaičiai

500

pradinių ir vidurinių mokyklų iš

13

Europos valstybių įgyvendino 50/50 metodologiją

 

82 593

mokinių ir

6 182

mokytojai dalyvavo

8%

energijos buvo sutaupyta mokyklose

116

Europos savivaldybių naudojo 50/50 priemones ir

84

iš jų dalyvavo mūsų mokymuose

 

56

savivaldybės įgyvendins 50/50 veiksmus kituose viešuosiuose pastatuose

 

102

vietinėse strategijose ir

23

mokymosi strategijose 50/50 koncepcija yra įtraukta

13

ES lygmens iniciatyvos remia 50/50 tinklą

 

36

projekto stebėtojai nuolat seka projektą ir jo veiklą

 

212

vietos, regionų ir nacionalinės valdžios institucijos įtraukė 50/50 koncepciją į savo strategijas

 

797

žmonės dalyvavo 50/50 skatinimo ir sklaidos renginiuose

Projekto 50/50 MAX metu numatyta daug įdomių renginių, suteikiančių unikalią galimybę sužinoti daugiau apie 50/50 metodiką, energijos taupymą mokyklose ir kitos paskirties visuomeniniuose pastatuose; būdus kaip pagerinti pastatų naudotojų žinais apie energiją ir pan. Šie renginiai - tai puiki galimybė pasidalinti patirtimi su kitomis organizacijomis siekiančiomis sumažinti energijos suvartojimą, keičiant pastatų naudotojų įpročius ir elgesį. Žemiau pateikiamas suplanuotų renginių sąrašas:

  • Projekto partnerių susitikimai
  • Bendradarbiavimo susitikimai tarp „patyrusių“ ir „besimokančių“ partnerių
  • Įžanginė konferencija Briuselyje, skirta pirmojo EURONET 50/50 projekto rezultatų pristatymui
  • Mokyklų ir savivaldybių atstovų, dalyvaujančių 50/50 projekte, mokymai
  • Kitos paskirties visuomeninių pastatų atstovų, dalyvaujančių 50/50 projekte, mokymai
  • Kasmetiniai 50/50 renginiai, kurių metu mokyklų ir kitos paskirties visuomeninių pastatų atstovai dalinasi patirtimi įgyvendinant 50/50 metodiką.
  • Betarpiški ar/ir virtualūs susitikimai su prioritetinėmis suinteresuotosiomis šalimis (nacionalinėmis ir regioninėmis institucijomis, energetikos agentūromis ir pan.) dėl strateginės 50/50 koncepcijos plėtros.
  • Baigiamoji projekto konferencija.

Norėdami daugiau sužinoti apie artėjančius ar jau įvykusius renginius, prašome apsilankyti tam skirtoje tinklapio skiltyje!