EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

 

Projekta partneru tikšanās Rigā 29. -30.septembrī.

Skolēnu iesaistei energoefektivitātes veicināšanai skolās veltīta projekta EURONET50/50max dalībnieki no  Spānijas, Polijas, Itālijas, Somijas, Grieķijas, Vācijas, Slovēnijas, Lietuvas, Horvātijas, Latvijas, Čehijas, Austrijas, Kipras satiekas Rīgā.

Tikšanās piedalījās 24 dalībnieki

Kārtējā darba tikšanās laikā tika apspriesti darba jautājumi, fiksēti projekta ieviešanas gaitā sasniegtie rezultāti un iezīmēti visi pasākumi projekta nobeigumam. 

 

2015-09-29 16.57.55

 

IMG 20150929 104847

 

2015.gada 29. septembrī Rīgā notika Eiropas programmas Intelligent Energy Europe projekta EURONET50/50max 13 Eiropas valstu partneru darba pasākums. Rīgas enerģētikas dienu ieskaņā pārstāvji apmeklēja energoefektīvi renovēto J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskolu, kur apskatīja renovēto Rīgas mācību iestādi un iepazinās ar Rīgas enerģētikas aģentūras sagatavoto prezentāciju par Rīgas pašvaldības sabiedrisko ēku energoefektivitāti, kā arī noskatījās īsmetrāžas filmu par 2011.gadā veikto Rīgas bērnudārza „Kastanītis” kompleksu renovāciju un siltuma avota maiņu no lokāla katla uz siltumsūkņiem ar vertikālajām termozondēm dziļurbumos. 

 

 

2015-09-30 10.20.52

 

2015-10-02 11.55.23

 

Nākošā dienā 30. septembrī projekta partneri turpināja darbu Latvenergo Eneroefektivitātes Centrā Jūrmalā , kur iepazinās ar centra darbību un tas plašo ekspozīciju.  Pēc dalībnieku atsauksmēm tāda veida centru organizēšana , kuru darbs ir orientēts uz plašu iedzīvotāju slāņu un organizāciju pārstāvju  informēšanu viņu pārstāvētās  valstīs būtu veiksmīgs  ieguldījums energoefektivitātes procesu veicināšanā.

 

IMG 20150930 140342

 

2015-09-30 15.24.25