EURONET 50/50 MAX
u brojevima

525

osnovnih i srednji škola iz

13

Europskih država primjenjuje metodologiju 50/50

98 891

učenika i

7 038

profesora provodi mjere u svrhu uštede barem

8%

energije koja se troši u njihovim školama.

109

Europskih lokalnih i regionalnih samouprava koriste alate 50/50.

84

ih je sudjelovalo na našim edukativnim radionicama.

56

lokalnih i regionalnih samouprava proširilo je aktivnosti i na druge javne zgrade.

155

lokalne strategije i

26

edukativne strategije uključile su 50/50 koncept.

41

inicijativa na razini EU podržava 50/50 Network.

29

promatrača redovno prati projekt i njegove aktivnosti.

408

lokalnih, regionalnih i nacionalnih uprava kontaktirano je u svrhu uključivanja ovog koncepta u svoje strategije.

797

osoba sudjelovalo je na promotivnim i diseminacijskim aktivnostima projekta.

Collage from SloveniaGodina 2015. na svojem je kraju i više smo nego uzbuđeni što možemo vidjeti koliko su energije slovenske škole uštedjele u ovoj godini KSSENA, koordinator provedbe projekta na razini države, već je izračunala uštede ostvarene u 2014., a dobiveni su rezultati premašili naša očekivanja. U prosjeku, škole uključene u projekt (njih ukupno 30) smanjile su svoju potrošnju energije za 5,8 %. To znači da je svaka škola iskoristila približno 22 000 kWh energije manje nego u prethodnim godinama te da je svaka škola u prosjeku uštedjela 2 450 eura! Još je poticajniji podatak da su škole zajedno u atmosferu emitirale 234 tone ugljičnog dioksida manje. Bravo!