EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos
  • www.covenantofmayors.eu – oficiālā Pilsētas mēru pakta mājas lapa, kura iesaista Eiropas pilsētas klimata aizsardzības darbībā.
  • www.u4energy.eu - mājas lapa piedāvā resursus, lai palīdzētu skolotājiem, skolēniem un skolu vadībai iepazīties ar energoefektivitāti un “veiksmes stāstiem”.
  • www.inspire-project.eu- INPSIRE projekta mājas lapas mērķis ir uzlabot Eiropas skolēnu zināšanas par izglītību ilgtspējīgai attīstībai.
  • www.atlasschools.org – projekta Atlas mājas lapa palīdz skolām samazināt oglekļa emisijas un ietaupīt naudu par enerģijas rēķiniem, vienlaikus cenšoties radīt nodarbinātību un izaugsmi zemas CO2 emisijas nozarēs. Mājas lapa ietver instrumentu kopumu, kas palīdz skolām izveidot rīcības plānu, lai samazinātu sevis radītos CO2 izmešus un ietaupītu naudu.
  • www.kidsenergyzone.com – mājas lapa ietver daudz noderīgas informācijas, tai skaitā spēles, filmas un citus resursus, kas saistīti ar enerģijas taupīšanu. Tas ir paredzēts gan skolēniem, gan viņu vecākiem un skolotājiem. Doti piemēri kā mācīties un vienlaikus labi pavadīt laiku.
  • www.energy-efficiency-watch.org –projekta mājas lapa, kuras mērķis ir dažādu dalībvalstu energoefektivitātes politikas analīze.