EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.
  • www.covenantofmayors.eu – oficjalna strona Porozumienia Burmistrzów – oddolnej inicjatywy angażującej miasta i gminy z całej Europy w działania na rzecz ochrony klimatu.
  • www.u4energy.eu - strona zawiera wiele przydatnych zasobów, które mają pomóc nauczycielom, uczniom i innym użytkownikom budynku szkoły we wdrożeniu środków efektywności energetycznej oraz powieleniu dobrych praktyk wypracowanych przez inne szkoły.
  • www.inspire-project.eu - strona internetowa projektu INPSIRE mającego na celu pogłębienie wiedzy uczniów z różnych krajów Europy na temat zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Strona zawiera wiele ciekawych i przydatnych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych.
  • www.atlasschools.org – strona internetowa projektu Atlas mającego na celu pomóc szkołom w ograniczeniu emisji dwutlenku węgla oraz zmniejszeniu rachunków za energię przy jednoczesnym wsparciu rozwoju niskowęglowego przemysłu. Strona internetowa zawiera zestaw materiałów i innych zasobów, które mają pomóc szkołom w opracowaniu planu działań na rzecz redukcji śladu węglowego i ograniczenia wydatków na energię.
  • www.kidsenergyzone.com – strona zawierająca wiele informacji, gier, filmików i innych materiałów związanych z tematyką oszczędzania energii. Jest przeznaczona dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Łączy naukę z prawdziwie dobrą zabawą (Strona dostępna wyłącznie w języku angielskim).
  • www.energy-efficiency-watch.org – strona internetowa projektu, którego celem jest analiza polityki efektywności energetycznej w poszczególnych państwach członkowskich UE.
  • www.ekodzieciaki.mos.gov.pl – strona internetowa kampanii „EKOdzieciaki” prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska i mającej na celu podniesienie świadomości ekologicznej dzieci i ich rodzin. Na stronie można znaleźć wiele ciekawych historyjek edukacyjnych uczących szacunku do otaczającego nas środowiska i opowiadających o zależnościach człowieka od natury, jak również liczne quizy, gry, konkursy i ciekawe linki. Strona zawiera też strefę dla rodziców, która pomoże im wychować dzieci w duchu ekologii.
  • lekcjeznatury.mos.gov.pl - strona internetowa prowadzona przez Ministerstwo Środowiska i skierowana do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Znajdą tu oni bezpłatne, inspirujące, łatwe do przeprowadzenia i dostosowane do nowej podstawy programowej zadania dla przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej, które można wykonać z dziećmi zarówno w sali/klasie, jak i w terenie.
  • www.naszaziemia.pl/wiedza - skarbnica wiedzy Fundacji Nasza Ziemia, która już od ponad 20 lat dąży do podniesienia świadomości ekologicznej oraz wzmocnienia postaw obywatelskich mieszkańców Polski. Na stronie można znaleźć wiele przydatnych informacji i ciekawostek z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, wskazówki jak na co dzień dbać o środowisko oraz kalkulator emisji CO2.