EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Tabliczka promująca udział w projekcie EURONET 50/50 MAX

Tabliczka promujaca udzial w projekcie EURONET 50 50 MAXPrzygotowana przez nas tabliczka pomoże Ci promować udział twojej szkoły lub instytucji w Sieci 50/50. Możesz ją pobrać, uzupełnić nazwą swojej instytucji, wydrukować i umieścić w widocznym miejscu, np. przy wejściu do budynku czy na gazetce. Aby pobrać tabliczkę, kliknij tutaj.

 

 

 

Ulotka projektu EURONET 50/50 MAX

Ulotka projektu EURONET 50 50 MAXUlotka promocyjna projektu EURONET 50/50 MAX w zwięzły i atrakcyjny sposób przedstawia ideę i cele projektu oraz jego planowane rezultaty. Objaśnia także koncepcję i metodologię 50/50 oraz pokazuje, dlaczego warto je wdrożyć w szkołach i innych budynkach publicznych. Ulotkę możesz pobrać klikając tutaj i wykorzystać do promowania swojego udziału w projekcie.

 

 

 

Broszury informacyjne dla rodzin uczniów oraz przedstawicieli szkół, budynków użyteczności publicznej i samorządów lokalnych

Logo Brochures for stakeholders PLKoncepcja 50/50, angażująca użytkowników budynków w działania na rzecz ograniczenia zużycia energii, może zostać z powodzeniem zastosowana na różnych poziomach - w pojedynczych szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej, we wszystkich budynkach zarządzanych przez dane miasto czy gminę, a nawet... w naszych domach, gdzie jej wdrożenie może pomóc ograniczyć rachunki za energię związane z naszymi codziennymi działaniami i nawykami. Aby pomóc w lepszym zrozumieniu, jak rozpocząć realizację projektu 50/50 w danym typie budynku, a także jakie potencjalne korzyści może przynieść podjęcie takiej inicjatywy, przygotowaliśmy zestaw tematycznych broszur informacyjnych. Broszura dla rodzin zachęca rodziców i innych członków rodzin uczniów uczestniczących w projekcie do zaangażowania swoich dzieci w energooszczędne działania także w domach, łącząc naukę z dobrą zabawą (a także przynosząc dzieciom korzyść w postaci dodatkowego kieszonkowego za osiągnięte sukcesy!). Broszura zawiera także kilka przydatnych wskazówek, jak można ograniczyć zużycie energii w domu. Broszury dla szkół i innych budynków użyteczności publicznej informują, w jaki sposób utworzyć zespoły ds. energii złożone z uczniów, nauczycieli i innych użytkowników budynków oraz w jaki sposób zaangażować je w proces zarządzania energią w budynku. Broszura dla samorządów lokalnych pokazuje natomiast korzyści z wdrożenia koncepcji 50/50 w należących do miasta czy gminy budynkach oraz informuje, w jaki sposób może to pomóc władzom lokalnym lub regionalnych w osiągnięciu celów założonych w ich strategiach energetycznych i strategiach zrównoważonego rozwoju. Broszury można pobrać klikając na poniższe linki:

 

Prezentacja o projekcie EURONET 50/50 MAX

Prezentacja o projekcie EURONET 5050 MAXPrezentacja pt. „Oszczędzanie energii w szkołach i innych budynkach publicznych…” przedstawia najważniejsze założenia projektu EURONET 50/50 MAX oraz rezultaty, jakie zamierzamy osiągnąć! Aby ją pobrać, kliknij tutaj.

 

 

 

1. wydanie biuletynu projektu EURONET 50/50 MAX

Biuletyn EURONET 5050 MAX wydanie 1aSerdecznie zapraszamy do lektury pierwszego wydania biuletynu projektu EURONET 50/50 MAX! Z biuletynu dowiesz się, na czym polega projekt EURONET 50/50 MAX i co już udało się osiągnąć szkołom i innym budynkom publicznym zaangażowanym w jego realizację. Dowiesz się też, jakie działania można podjąć, aby ograniczyć zużycie energii w budynku. Biuletyn możesz pobrać, klikając tutaj.

 

 

 

2. wydanie biuletynu projektu EURONET 50/50 MAX

Logo 2nd issue of the euronet newsletterW 2. wydaniu biuletynu projektu EURONET 50/50 MAX można znaleźć jeszcze więcej przykładów dobrych praktyk wypracowanych przez uczestniczące w projekcie szkoły i inne budynki użyteczności publicznej. Każda z zaangażowanych placówek ma własne, interesujące doświadczenia związane z prowadzeniem działań edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, a także własne pomysły na ograniczenie zużycia energii i pracę z utworzonymi zespołami ds. energii. Warto skorzystać z okazji, zapoznać się z ich osiągnięciami i potraktować je jako źródło inspiracji. W numerze tym zapoznasz się także z nowymi materiałami i narzędziami opracowanymi w ramach projektu, aby pomóc zaangażowanym stronom ograniczyć zużycie energii w budynkach oraz nawiązać współpracę i owocną wymianę doświadczeń z innymi instytucjami podejmującymi podobne wysyłki. Biuletyn możesz pobrać, klikając tutaj.

 

3. wydanie biuletynu projektu EURONET 50/50 MAX

3 wydanie biuletynu 5050W 3. wydaniu naszego biuletynu przedstawiliśmy pierwsze, inspirujące rezultaty wypracowane przez ponad 500 szkół i 48 innych budynków użyteczności publicznej z 65 gmin, które w ramach projektu podjęły starania, aby ograniczyć zużycie energii poprzez zmianę zachowań uczniów, nauczycieli i innych użytkowników budynku. Opowiedzieliśmy również o tym, jak bawiono się podczas festynów i dni projektu EURONET 50/50 MAX zorganizowanych w różnych krajach, oraz zaprezentowaliśmy tzw. „obserwatorów projektu", którzy pomagają nam szeroko promować koncepcję 50/50. Biuletyn zawiera też opis projektu Coopenergy, stanowiącego źródło licznych studiów przypadku dotyczących oszczędzania energii w budynkach użyteczności publicznej, oraz - jak zawsze - przykłady dobrych praktyk, które możesz powielić w swojej szkole lub instytucji. Biuletyn możesz pobrać, klikając tutaj.

 

4. wydanie biuletynu projektu EURONET 50/50 MAX

4 wydanie biuletynu 5050To już ostatnie wydanie biuletynu EURONET 50/50 MAX. Podsumowaliśmy w nim wszystko, co udało nam się osiągnąć w okresie 3 intensywnych lat realizacji projektu. Informujemy o naszych działaniach i rezultatach, nowych interesujących publikacjach oraz wyjaśniamy, dlaczego warto włączyć koncepcję 50/50 do lokalnej, regionalnej lub krajowej strategii energetycznej. Biuletyn zawiera też kolejne przykłady inspirujących dobrych praktyk wypracowanych przez szkoły i inne instytucje publiczne zaangażowane w projekt, jak również przedstawia ich wskazówki dla innych placówek wdrażających metodologię 50/50. Biuletyn możesz pobrać, klikając tutaj.