EURONET 50/50 MAX
w liczbach

525

szkół podstawowych i ponadpodstawowych z

13

krajów UE wdraża metodologię 50/50

98 891

uczniów i

7 038

nauczycieli podejmuje wysiłki, aby zaoszczędzić co najmniej

8%

energii zużywanej w ich szkołach

109

europejskich gmin korzysta z opracowanych w ramach projektu narzędzi, a

84

z nich uczestniczyło w naszych sesjach szkoleniowych

56

gmin włączyło do projektu także inne niż szkoły budynki publiczne

155

lokalnych strategii oraz

26

strategii edukacyjnych uwzględniających koncepcję 50/50

41

inicjatyw europejskich wspiera Sieć 50/50

29

oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi nasze działania i rezultaty

408

władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich programów i strategii

797

osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach promocyjno–komunikacyjnych.

Poradnik Oszczedzanie energii w szkolachPoradnik „Oszczędzanie energii w szkołach”

Poradnik wyjaśnia, jak krok po kroku wdrożyć w szkole metodologię 50/50. Zawiera on wiele przydatnych wskazówek dla nauczycieli i pomoże im w pracy ze szkolnym zespołem ds. energii. Poradnik zawiera też przykłady arkuszy roboczych i doświadczeń, które można wykorzystać, aby zwiększyć wiedzę uczniów na temat zrównoważonego wykorzystania energii i ochrony klimatu. Możesz go pobrać, klikając tutaj.

 

 

Oszczędzanie energii w szkołach - część 2Poradnik „Oszczędzanie energii w szkołach: część 2”

Poradnik stanowi uzupełnienie i rozszerzenie pierwszej częsci poradnika “Oszczędzanie energii w szkołach”, który został wydany w ramach poprzedniej edycji projektu o akronimie EURONET 50/50 i adresowany był do nauczycieli szkół podstawowych. Druga część poradnika adresowana jest do nauczycieli szkół ponadpodstawowych i zawiera materiały dostosowane do grupy wiekowej 13-18 lat. Wdrażanie metodologii 50/50 podzielone zostało na 4 części (tzw. pakiety zadań), a każda z nich na kilka modułów lekcyjnych). Dla każdego modułu lekcyjnego przygotowano też zestaw materiałów dodatkowych, które mogą pomóc w jego realizacji, w tym arkusze robocze, opisy doświadczeń, rysunki, przykłady etykiet zawierających hasła zachęcające do oszczędzania energii itp. Poradnik możesz pobrać, klikając tutaj.

   

Poradnik Projekt 5050 krok po krokuPoradnik „Projekt 50/50 krok po kroku. Efektywność energetyczna i oszczędzanie energii w szkole”

Poradnik przedstawia osiągnięcia pierwszej edycji projektu EURONET 50/50, a także zawiera wiele przydatnych wskazówek dotyczących realizacji koncepcji 50/50 i monitorowania jej rezultatów w szkole. Z poradnika dowiesz się, jak rozpocząć projekt 50/50, jak go prowadzić, jak wyliczyć osiągnięte oszczędności energii i oszczędności finansowe oraz jakie wzorcowe działania zrealizowały szkoły należące już do Sieci 50/50. Poradnik możesz pobrać, klikając tutaj.

 

Poradnik_dla_szkolnych_woznych_i_administratorow_budynku_szkoly.png Poradnik „Jak zorganizować przegląd energetyczny szkoły i pomóc zespołowi ds. energii poznać jej sytuację energetyczną?”

Poradnik przeznaczony jest przede wszystkim dla szkolnych woźnych i/lub administratorów technicznych budynku szkoły (choć i nauczyciele zaangażowani w projekt znajdą tu wiele przydatnych wskazówek!) i ma pomóc im w przygotowaniu się do pracy z zespołem ds. energii, w tym przede wszystkim do współorganizacji przeglądu energetycznego szkoły. Jako osoby najlepiej znające budynek szkoły i jego system energetyczny, pełnią oni bardzo ważną rolę w projekcie 50/50 pomagając uczniom zbadać sytuację energetyczną budynku oraz wdrożyć energooszczędne rozwiązania. Poradnik zawiera wiele przydatnych wskazówek, jak zorganizować pracę z dziećmi, jakie informacje im przekazać oraz pozwala przygotować się na pytania, jakie mogą zadać uczniowie. Poradnik możesz pobrać, klikając tutaj.

 

logo energy saving in public building plPoradnik “Oszczędzanie energii w budynkach publicznych”

Niniejszy poradnik jest uzupełnieniem poradnika „Oszczędzanie energii w szkołach” wydanego w ramach poprzedniej edycji projektu i koncentruje się na wdrażaniu metodologii 50/50 w innych niż szkoły budynkach publicznych. Wskazuje on, jakie kryteria muszą spełniać budynki zaangażowane w projekt 50/50, jaka jest rola samorządu lokalnego (lub regionalnego) oraz zespołu ds. energii złożonego z użytkowników budynku oraz jak krok po kroku wdrożyć w budynku metodologię 50/50 osiągając oszczędności energii i oszczędności finansowe. Poradnik możesz pobrać, klikając tutaj.

 

Prezentacja na temat metodologii 5050Prezentacja na temat metodologii 50/50

Prezentacja w zwięzły sposób objaśnia poszczególne kroki metodologii 50/50, zawiera szereg przydatnych wskazówek dotyczących ich realizacji oraz informuje o korzyściach wynikających z zastosowania tej innowacyjnej koncepcji. Aby ją pobrać, kliknij tutaj.

 

Poradnik wszystko czego chcesz dowiedziec siePoradnik „Wszystko, czego chcesz dowiedzieć się o projekcie 50/50”

Poradnik podsumowuje doświadczenia i rezultaty wypracowane podczas 3 lat realizacji projektu EURONET 50/50 MAX w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej z 13 krajów. Publikacja zawiera ogólny opis koncepcji 50/50 i szczegółowe omówienie poszczególnych etapów jej wdrażania w różnych typach budynków wraz z wieloma przydatnymi wskazówkami i sugestiami. Czytelnicy znajdą tu też opisy najciekawszych działań na rzecz ograniczenia zużycia energii i wody podjętych w szkołach i innych budynkach, przykłady dobrych praktyk wypracowanych przez partnerów projektu, podsumowanie osiągniętych oszczędności energii i pieniędzy, jak również podsumowanie innych korzyści z realizacji projektu 50/50. Mamy nadzieję, iż poradnik będzie stanowił źródło inspiracji i cennych informacji dla tych, którzy chcą pójść w nasze ślady. Poradnik możesz pobrać, klikając tutaj.

 

Poradnik korzysci z realizacjiPoradnik „Korzyści z realizacji projektu 50/50 w budynkach użyteczności publicznej"

W poradniku podsumowano najważniejsze kwestie związane z wdrażaniem koncepcji 50/50 w różnych typach budynków użyteczności publicznej. Podkreślono korzyści z zastosowania metodologii 50/50, w tym jej przydatność dla realizacji lokalnych celów klimatyczno-energetycznych czy dla zademonstrowania zaangażowania władz lokalnych w zapewnienie zrównoważonego rozwoju energetycznego. Poradnik zawiera też wiele przydatnych wskazówek dotyczących tego, jak angażować zarządców i użytkowników budynków w energooszczędne działania. A w ten sposób można znacznie ograniczyć zużycie energii bez ponoszenia większych nakładów inwestycyjnych. Poradnik możesz pobrać, klikając tutaj.