EURONET 50/50 MAX
ciparos

525

pamatskolas un vidusskolas

13

Eiropas valstis ievieš 50/50 metodoloģiju

98 891

Skolēni un

7 038

skolotāji aktīvi iesaistās lai ieekonomēt

8%

no skolas enerģijas patēriņa

109

Eiropas pašvaldības izmanto 50/50 metodes un

84

no tām piedalās apmācību semināros

56

pašvaldības paplašina 50/50 akcijas un iesaista citas sabiedriskās ēkas

155

vietējās stratēģijas

26

apmācību kursos iekļauj 50/50 koncepciju

41

ES līmeņa iniciatīvas atbalsta 50/50 tīklu

29

projekta novērotāji seko projekta realizācijas gaitai

408

tiek nodibināti kontakti ar vietējām, reģionālām un nacionālām pārvaldes organizācijām par 50/50 koncepcijas iekļaušanu to attīstības stratēģijās

797

personas piedalījās iniciatīvas 50/50 rekļāmas un izglītošanas pasākumos

IUSES projektā skolēni iepazinās ar enerģijas taupīšanas pamatprincipiem un guva lietderīgus padomus, kā taupīt enerģiju ikdienā.

Skolotāja rokasgrāmata ir pieejama šeit, Skolēnu rokasgrāmata ir pieejama šeit.

Macību filma „Tava zaļā diena” 

Zaļāš dzīves ekonomika

REA - diskusija 29-08-2014,Martiņš Tidens

Klimats - Klaviņš

Enerģijas ekonomijas operatīvais aprekiņš

Ēku apsildes un energoefektivitātes principi

Projekta prezentācija Liepājā 21.10.2014.

Enerģijas dienas - Rekomendācijas organizatoriem